Намаляване на безработицата сред младите в Европа

Под патронажа на председателя на Европейската комисия Джозе Маноус Баросо и множество експерти и видни политици, представители на страните членки в ЕС са обсъждани множество концепции за своевременно решаване на редица въпроси около безработицата сред младите хора в европа.

По данни от статистически проучвания и изследвания, става видно, че около 5 млн. хора на континента са, без постоянна работа и възможност за реализация.

В провежданите конгреси се разглеждат теми насочени както към собственици и мениджъри на фирми, така и ученици, кандидати, студенти, които търсят изход от ситуацията.

Комисарят по социалните въпроси Ласло Андор дава възможност на младите да изкажат своите възгледи и да бъде създадена Европейска гаранцията за младежта. Бившият правителствен съветник Петър Харц, въвежда нова концепция, която е пътят на младежката безработица. В нея се включва план за период на обучение, инструменти за финансиране на обученията и набиране на безработни младежи.

Финансовият инструмент е част от една от точките на програмата в Конгреса, чиято цел е да намали безработицата сред младите хора. Те включват заетостта, софтуерни познания и най-вече разкриване потенциала на пазара за бизнес идеи и работни места до нивата на улицата, диагностика на таланти, разработване на персонален план за младите хора и развитие на социална франчайзинг мрежа.

В дневния ред на конгреса са заложени и въпроси с фокус правата на безработните младежи, провеждане на стабилна практики в европейските компании и появата на младите без работа за реализиране на европейския пазар на труда.

„Европа знае – да разберем Европа – Ние правим Европа“, под този надслов се цели по-голяма прозрачност и насърчаване на европейско съзнание, както и участието в изграждането на Европа.

В това число се взема под внимание и факта, че Европа е повече от географско изразяване, а европейските решения са повече от влияещи върху всекидневния живот.

В началните училища и средни училища се полагат основите, допринася се подрастващото поколение да е насяно с целите, пред които е насочена европейската идентичност. От обща култура, насоката е предимно да запознае и младежта с европейски аспекти за ефективност и необходимостта за вземане на европейски решения.